ATT ANLÄGGA EN VATTENLEK

Från idéer och drömmar – till verkligheten

Vill du skapa uppmärksamhet och attraktion med en lekplats full av vatten, glädje och skratt?

Alla större idéer och tankar måste gå igenom en del utveckling och planering innan de kan bli verklighet och du når projektets mål. För att få en uppfattning om en möjlig kurs kommer vi att visa ett antal typiska steg, innan planeringen är klar.

Kontakta Vortex Sverige redan idag – vi kan hjälpa dig vidare och säkert i mål.

De första stegen

När du har kontaktat oss kommer vi att skapa ett internt projekt som gradvis kommer att utvecklas till grunden för den bästa möjliga lösningen för ditt projekt.

Detta händer utan någon skyldighet eller kostnad för dig.

Informationsinhämtning

Vi kommer att ställa dig ett antal frågor så att vi kan få en bild av dina idéer, dina önskemål och de lokala förhållandena. Vi kan ta de första inledande stegen via telefon eller e-post, men ofta vill vi också besöka och se platsen.

Vi vill till exempel gärna veta platsförhållanden, vatten- och elförsörjning, avlopp, färger, åldersgrupper, lekvärden, produkter, ekonomi och budget. Det sista för att se till, så att vi inte föreslår vilda planer och lösningar som inte är realistiska i din värld.

Design av förslag, sprayzon och 3D

Baserat på den information som samlats in, kommer vi att börja arbeta med att utforma ett eller flera inledande förslag.

Det ger alla ett bättre underlag till de första idéerna och utkasten som ligger till grund för dialog och eventuella justeringar.

Beräkning av ekonomin

När du är nöjd med den föreslagna lösningen börjar vi räkna på ekonomin så att du kan få en uppfattning om den totala kostnaden. Då kan vi i detalj anpassa projektets delar så att det blir helt som du eller beställaren vill att det ska vara.

När vi har kommit överens om alla detaljer och ekonomin, kan vi börja utarbeta en tidsplan för utförandet.

Tekniska detaljer

Under processen har vi kanske bett dig fylla i formulär som har att göra med platsens ”tekniska” villkor såsom avstånd till vatten- och elförsörjning, information om avlopp, markförhållanden och så vidare.

Om anläggningen ska anslutas till ett befintligt vattensystem, till exempel i en simbassäng eller utomhuspool, bör vi veta något om denna anläggning och komma i dialog med teknisk personal och/eller andra leverantörer.

Vi kommer också att tillhandahålla en serie tekniska ritningar som beskriver konstruktion, vattenförbrukning, placering av olika redskap och så vidare.

Alla är överens

När du är helt nöjd med alla delar av projektet och ekonomin, skickar vi en offert för godkännande och du kan göra en beställning för leverans av projektet. Vi kan då genast börja produktionen och planeringen av alla detaljer.

Produktion

Största delen av Vortex-elementen är konstruerade, anpassade och producerade specifikt för varje enskilt projekt. I allmänhet tar det cirka 3 månader med tillverkning och leverans till installationsplatsen och under denna period ser vi till att allt på plats är klart.

Det är till exempel jord- och grundarbeten, rörarbete, vattentankar, överflöde, dränering och liknande. Under tiden kommer vi kontinuerligt att informera om status för projektet.

Leverans och montering

Arbetet med vattenrören och fundamenten till redskapen är på gång.

Redskapen står och väntar på att bli placerade.

Gjutning

Förberett för gjutning, armerat och format. Nedan, film som visar själva gjutningen. Ca 12 centimeter betong läggs med hjälp av pump.

Redskapen på plats.

Vi levererar och installerar så effektivt som möjligt. Allt är uppackat och kontrollerat vid ankomsten, så det upptäcks omedelbart transportskador.

Vi monterar, ansluter och testar kontinuerligt. När allt är på plats, testar vi också sekvenser och funktioner.
Efter funktionskontroll och när det fungerar perfekt, går vi igenom anläggningen med teknisk personal. Vi tillhandahåller också tekniska specifikationer och skriftliga instruktioner för anläggningens drift och underhåll.

Se även via länken hur man kan förändra en bassäng till en Splashpad.

Smart lösning

Klar för lek – släpp på för vatten och spänning!

Vill du höra mer om möjligheterna?

Skriv till mail@cado.se eller ring 040-45 23 00

sv_SESwedish