SPLASHPAD FINSPÅNG

VATTENLEK – SPLASHPAD

Anläggningen består av tio stycken vattensprutande redskap som kommer att inspirerar och glädja både stora och små barn. Igångsättningen av vattnet styrs av barnen som aktiverar en sensor med handen. Då startar hela anläggningen och är igång för ett kort intervall, därefter måste någon springa fram och aktivera igen. Att vattnet måste sättas igång på nytt hela tiden, gör att vattenförbrukningen blir minimal. Den stora fördelen med denna typ av vattenanläggning är att det blir inget stående vatten och därför behövs ingen personal på plats. Hela lekytan är tillgänglig för alla. När vi pratar om tillgänglighet, i detta fall om speciellt lätt tillgänglighet, är det mycket troligt att den första tanken man får är något med en person i en rullstol.

Men ämnet tillgänglighet täcker mycket mer än framkomligheten för rullstolar. Det bör och skall även beaktas uppehåll, inkludering och lika möjligheter. God tillgänglighet är avgörande för 10 procent av befolkningen, den behövs för 40 procent och vi är alla involverade när tillgång, områden och engagemang inbegriper 100 procent av befolkningen.

TYP AV ANLÄGGNING: Splashpad som drivs med en Smartpoint.

Flow Through, ingen vattenåtervinning.

PLATS

Bruksparken Finspång

Kontakta oss