SÅ FUNGERAR EN SPLASHPAD ELLER VATTENANLÄGGNING

VÄLJ VATTENANLÄGGNING

Det finns mycket att tänka på när du ska välja typ av vattenanläggning. Du kan bland annat välja mellan Splashpad och Spraypoint.

Splashpad till din vattenanläggning

Splashpad sprutar vatten uppifrån och nerifrån. Vid ett enda tramp eller tryck, skickas vattnet vidare till en annan funktion eller lekredskap. Mer än 20 unika funktioner hos en Splashpad® gör att barnen hoppar av glädje – varje gång.

För att välja vattenanläggning är det en bra idé att kombinera funktioner med olika vatteneffekter eftersom det skapar spännande lekar och fascinerande sinnesupplevelser. Det finns mjuka dimmor, kraftfulla marksprut, mjuka vattenhinder, interaktiva figurer eller hög intensitet från super splash hinkar. Helt enkelt något för alla. På många lekredskap finns det två flödesalternativ. Standard nipplar för stor vattenförbrukning och ”Smartflow” för en anläggning med mindre vattenförbrukning eller utan vattenåtervinning.

Splashpad till din vattenanläggning

Spraypoint till din vattenanläggning

Spraypoint är ett alternativ som förbrukar mindre vatten och ger ett mindre vattensprut. Detta koncept ger interaktiva lekupplevelser med fokus på samarbete för hela familjen. Dessutom gör de att lekfullhet kan få större fokus i stadsbilden och i parkanläggningar.

Spraypoint® utnyttjar lätta dimmor och små riktningsbestämda vattenskyar som minskar och kontrollerar vattenförbrukningen. Munstyckena kan riktas och flödeskontrollerna är förinställda med begränsande vinklar och förinriktade element som begränsar vattenflödet.

HUR DU STYR DIN VATTENANLÄGGNING

Det finns två alternativ, Smartpoint eller Maestrostyrd, vattenanläggning.

Smartpoint Command Center är en allt-i-ett-lösning. Den kombinerar användaraktivering, systemstyrenheten, vattendistribution och dräneringssystem. Allt för att vara en ekonomisk och effektiv lösning på vattenförsörjningen. Förenklad drift och minskade installationskostnader är de största och viktigaste fördelarna med denna lösning.

NÄR SKALL DET ANVÄNDAS?

Smartpoint Command Center kan användas för genomströmning, uppsamlings – och vattenåteranvändningsprojekt.

A. Timer Box

B. Smartpoint Command Center
C. Controller
D. Drain System
E. Water Distribution System
F. Foot Activator (finns även för montering på stolpe)

Smartpoint kan användas för upp till tio vattenaktiviteter.

Splashpaden nedan styrs endast av en Smartpoint och en timerbox, som ingår.

MAESTRO-INTELLIGENT WATER CONTROL

Maestro kan kontrollera allt i vattenanläggningen såsom ingående vatten, vattentryck, sekvenser, tidstyrning, mm.

Gränssnitt

Den har ett enkelt användargränssnitt för intuitiv kontroll. För enkel drift får du också sidspecifik guidad hjälp.

Process

Avancerade anpassade sekvenseringsfunktioner. Kontrollerar oändliga mängder funktioner med olika tidtagnings- och sekvensmönster.

Hantering

Flödesstyrning i realtid för effektiv energi- och vattenanvändning. Här märker du en minskning av problem med vattenslag genom mjukstart / stoppövergångar inom sekvenserna.

4G-anslutning

Alternativ med routersats tar bort behovet av en nätverkskabel.

Maestro ljus

Alternativ för att synkronisera LED-belysning och vatten för att skapa fantastisk koreografi.

Support

Fjärråtkomst för underhåll och drift minskar besök på plats. Online teknisk support direkt från Vortex.

Placering

Maestro och vattenkopplingar placeras i en markbox eller på väggen i ett service hus.

Splashpaden ovan styrs av Maestro

VATTNET FRÅN DIN VATTENANLÄGGNING

Vattenförsörjningen till en typisk Splashpad® kommer från en ren vattenkälla. Efter användning, kan vattnet samlas och återanvändas för bevattning eller anslutas till dagvattenledning som vi kallar Flow through. Vattnet kan också återanvändas till Splashpaden. Det sker efter en reningsprocess som får anläggningen att fungera i harmoni med miljön. Detta kallas Water quality management system (WQMS).

Så hur fungerar Flow through? Vattnet går genom lekplatsen och sedan genom avloppet tillbaka till det kommunala avloppssystemet. Det finns många fördelar med detta system men framförallt är du inte behöver investera mycket för att anskaffa detta. Dessutom är underhållskostnaderna låga. Ett genomflödessystem som detta används i områden där kostnaderna för vatten och avlopp är låga och inga bestämmelser om vattenrestriktioner finns.


FLOW THROUGH

WATER QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (WQMS)

WQMS är tillverkat så att vattnet i din vattenanläggning ska cirkulera så bra som möjligt.

Dessutom filtreras vattnet mycket bra samt desinficeras vattenlekmiljöer med många besökare mycket väl. Vårt WQMS system är ett slutet system som återvinner och desinficerar vattnet till och från vattenleken genom en avancerad vattenbehandlingsteknik. Även här finns det många fördelar såsom att:

  • Det är ett förinställt, fabriksbygget och testat system
  • Det placeras i kabinett som garanterar enkel tillgänglighet och hantering. Det kan t.om. monteras i ett servicehus.
  • Varje del är tillverkat av galvaniserat stål
  • Det passar i alla utrymmen
  • Det finns möjlighet att lägga till olika uppgraderingspaket

När ska du använda det?

WQMS recirkulationssystem används på projekt där det är viktigt att minska vattenförbrukningen eller när recirkulation och desinficering krävs av kommunen.

Vattnets väg genom anläggningen.

VILKEN YTBELÄGGNING SKA DU VÄLJA

Det finns flera alternativ beroende på om du väljer att återvinna vattnet eller att använda Flow through. Vid återvinning eller recycling innehåller vattnet vissa kemikalier och då rekommenderar vi stenplattor eller betong som underlag. Vid Flow through fungerar det även med gummibeläggning. Oavsett om du väljer betong eller gummibeläggning kan det vara spännande att använda färg på vissa delar.

sv_SESwedish