TILLGÄNGLIGHET

by René Nielsen,

TILLGÄNGLIGHET När det gäller tillgänglighet är det mycket troligt att den första tanken du får, är förknippat med en person i en rullstol. Men ämnet tillgänglighet täcker mycket mer än framkomligheten för rullstolar. Det bör och skall även beaktas uppehåll, inkludering och lika möjligheter. God

BERÖRD AV VATTEN

by René Nielsen,

BERÖRD AV VATTEN En vattenlekplats är unik På en torr lekplats kan du röra redskapen, men på en lekplats med vatten, blir man själv berörd. Och på en Vortex Splashpad® erbjuds vatten i många olika former och versioner. Vattnet kommer inte igång av sig själv

EN SMART LÖSNING

by René Nielsen,

EN SMART LÖSNING Från sliten bassäng till ny vattenlekPå många ställen finns äldre slitna bassänger eller plaskdammar som med fördel kan återanvändas. En snabb genväg är att bygga på det gamla, men en smartare lösning är kanske att tänka sig en helt ny? De gjorde

LÅT BARNEN LEKA FRITT

by ej@cado.dk,

LÅT BARNEN LEKA FRITT Fri lek är under pressBarnens fria lek och rörelse är under press idag och det blir inte bättre i framtiden om vi inte gör något åt det. I stället för fri lek och rörelse är barn och unga idag ofta engagerade

VATTEN OCH VATTENDJUR

by ej@cado.dk,

VATTEN OCH VATTENDJUR Alla (eller nästan alla) älskar vatten och älskar att leka med vatten. Vi människor söker väldigt mycket efter vattnet när vi har möjlighet till det. Antingen vill vi ha havsutsikt eller vi drömmer om att ligga vid stranden eller nära en härlig

NATURLEKPLATS – ETT ANNAT SÄTT ATT LEKA

by René Nielsen,

NATURLEKPLATS – ETT ANNAT SÄTT ATT LEKA Vi på Vortex tar vår inspiration från naturens egna lekplatser. En naturlekplats är en plats där barn och vuxna hela tiden kan spela spel och upptäcka och uppleva alla element. Alla bidrar också till social, känslomässig och kognitiv