EN SMART LÖSNING

Från sliten bassäng till ny vattenlek


På många ställen finns äldre slitna bassänger eller plaskdammar som med fördel kan återanvändas. En snabb genväg är att bygga på det gamla, men en smartare lösning är kanske att tänka sig en helt ny?

De gjorde det i Worcester i Storbritannien, eftersom deras anläggning ”Gheluvelt Park” var sliten och inte längre lockade så många gäster till anläggningen. Flera leverantörer av pooler och fontäner var inbjudna att lägga fram förslag till en ny lösning, men Vortex vann tävlingen och uppgiften att bygga en ny vattenlek.

Vissa delar av den gamla anläggningens vattenreningssystem kunde återanvändas, men det mesta avlägsnades och ersattes av nya element – nya vattenfunktioner, nytt styrsystem, ny grund, ny beläggning och nya konstgjorda stenar. Den senare ser helt naturlig ut, men här kan man inte slå sig eller bli skadad, eftersom de är gjorda av ett särskilt färgat gummi.

Den nya parken har blivit en stor framgång på alla sätt. Det finns fler människor än någonsin tidigare och de stannar mycket längre än tidigare. Vattenanläggningen i denna del av parken fungerar nu som en magnet och är en kontaktpunkt för barn, unga och vuxna. Här möts familjer med filtar och matkorgar och spenderar timmar eftersom även de minsta barnen kan leka fritt i vattnet utan risk för skada. Det finns inget stående vatten i anläggningen.

Vattnet sprutar inte ut hela tiden. Ingenting händer om inte någon aktiverar redskapen. Endast när en liten fotströmbrytare utlöses, börjar en av de förprogrammerade sekvenserna. Sedan skickas vatten till första redskapet och sedan till nästa och nästa. Efter ett tag stannar vattnet igen och en ny aktivering måste ske. Genom att blockera vattnet med fötterna på ett par ”marksprayer” kommer mer vatten ut någon annanstans. På så sätt aktiveras alla i timmar, barnen leker och skrattar och alla är glada.

Stadens ansvariga parkfolk är också mycket nöjda. Vattnet renas och återanvänds, därför är kostnaden för drift och underhåll är lägre än tidigare. Systemet måste naturligtvis inspekteras och kontrolleras regelbundet, men på morgonen börjar det helt automatiskt och på kvällen slutar, det hela styrs av en timer.

Anläggningen i Gheluvelt Park visar tydligt att eftersom Vortex-utrustning och färger kan justeras och kombineras i det oändliga kan anläggningen passa in överallt. Det stör aldrig utan smälter in i omgivningen.

DEN GAMLA PLASKDAMMEN

NYTT DESIGNFÖRSLAG FRÅN VORTEX

RESULTAT

Se en kort video om anläggningen här:

sv_SESwedish