TILLGÄNGLIGHET

När det gäller tillgänglighet är det mycket troligt att den första tanken du får, är förknippat med en person i en rullstol.

Men ämnet tillgänglighet täcker mycket mer än framkomligheten för rullstolar. Det bör och skall även beaktas uppehåll, inkludering och lika möjligheter. God tillgänglighet är avgörande för 10 procent av befolkningen, den behövs för 40 procent och vi är alla involverade när tillgång, områden och engagemang inbegriper 100 procent av befolkningen.

Ämnet är avgörande, särskilt när planeringen av ett stadsområde pågår.

UNICEF uppgav 2004 att rätten till tillgänglighet även omfattar rätten att leka, fritid och tillgång till sport. (Se UNICEFs rapport ”Sport, rekreation och lek” på webbplatsen unicef.org.)

Den som planerar en stadsmiljö med tanke på en lekplats bör utforma den utifrån principerna om tillgänglighet, både när det gäller tillgång till området, uppehåll och den lek som kommer att äga rum på platsen.

Vortex erbjuder fri lek och full tillgänglighet för ALLA

Hos Vortex är alla starkt engagerade i principerna om en universell design, där tillgänglighet också är en viktig hörnsten. Det är ett åtagande som föddes i samband med företaget själv och sedan starten har vi utformat all vår vattenlek baserat på det faktum att de måste åtnjutas av alla, oavsett den fysiska förmågan och begränsas endast av ålder eller på grund av ett mycket allvarligt handikapp.

Detta är grunden till att vår vattenlek är intuitiva, lätta att förstå och enkel att använda.

VATTENLEK – ger beröring och spektakulära upplevelser med vatten som strålar, stänker, plaskar och hänför.

VATTENLEK – som kan avnjutas med alla sinnen eller bara med en, men alltid njutbar. Oavsett vem den lekande är, oavsett ålder och fysisk förmåga.

VATTENLEK – med den senaste tekniken, lätt att använda och med mycket skratt och glädje.

Allt placeras i ett område som inte orsakar problem med tillgänglighet eller säkerhet. En Splashpad® från Vortex är en anläggning utan vattendjup, som välkomnar alla och kan garantera att det inte finns något farligt vatten. Här behöver inte ens en livräddare vara närvarande.

Hos Vortex är vi ett team av erfarna projektledare, landskapsarkitekter, grafiker, fackfolk och montörer tillsammans med ett enda mål: att skapa områden med vatten och projekt med framgång.

Kort video med focus på tillgänglighet

sv_SESwedish